• LIÊN HỆ

Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối cùng bạn.

Gửi yêu cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MẠNH PHÁT LAND

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hotline: +84 90 939 1 239 | Email: info@manhphatland.vn


Miễn trừ trách nhiệm

Bất kỳ sự mô tả hay hình ảnh nào trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Những nội dung này không nhằm mục đích và không được xem là ý kiến tư vấn cho các khách hàng tiềm năng. Không một tuyên bố hoặc bảo đảm nào, bất kể là được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý, được thiết lập tại tài liệu này và [người xem] được khuyến nghị không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự chính xác, rõ ràng hoặc đầy đủ của bất kỳ thông điệp hoặc thông tin nào được giới thiệu tại đây. Sơ đồ mặt bằng và các vật liệu được mô tả là gần giống với và dựa trên các thiết kế cơ sở và có thể được điều chỉnh trong suốt quá trình thi công xây dựng